HAAL EEN STATEMENT IN HUIS
 • Nederlands
 • Disclaimer

  Disclaimer

  De website www.byTextielMuseum.nl wordt beheerd door het TextielMuseum. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

   

  Gebruik van deze website 

  De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat by TextielMuseum zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan by TextielMuseum niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. by TextielMuseum beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voorin dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit andere landen. by TextielMuseum kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

   

  Informatie van derden, producten en diensten 

  Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door by TextielMuseum niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. by TextielMuseum wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer je zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doe je dit voor eigen rekening en risico. Intellectuele eigendomsrechten by TextielMuseum, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logos). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van by TextielMuseum, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van by TextielMuseum.

   

  Online communicatie 

  Berichten die je per e-mail stuurt aan by TextielMuseum kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Indien je er voor kiest om e-mail berichten aan by TextielMuseum te sturen, accepteer je het risico dat deze berichten onderschept of anderszins door een derde gemanipuleerd kunnen worden. Alle e-mails die door by TextielMuseum medewerkers worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien je per abuis een e-mail van by TextielMuseum ontvangt en je bent niet de geadresseerde dan verzoeken wij je ons daarvan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Alle informatie in de e-mail alsook de bijgesloten documenten is vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik van deze informatie op welke wijze dan ook is onrechtmatig.

   

  Uitsluiting van aansprakelijkheid 

  by TextielMuseum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt by TextielMuseum geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie dia via de website of per e-mail aan by TextielMuseum wordt gezonden of aan je wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van by TextielMuseum.

   

  Toepasselijk recht 

  Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

   

  Wijzigingen  

  by TextielMuseum behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

   

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »